Εμπειρία 16.000 κλινικών συνεδριών αποκλειστικά με ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από Διαταραχή Πανικού, Αγοραφοβία και τις συνοδές δυσκολίες του άγχους. Αφοσιωμένοι στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας

Περισσότερα: Εξειδίκευση στη θεραπεία της διαταραχής πανικού

Υπάρχουν περισσότερες από μια επιστημονικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της διαταραχής πανικού...

Περισσότερα: Το νόημα της θεραπείας στη διαταραχή πανικού

Πολλοί ασθενείς οι οποίοι θα κάνουν θεραπεία για τη διαταραχή πανικού και θα αποκομίσουν όφελος από τη θεραπεία...

Περισσότερα: Το αίτιο της υποτροπίασης στον πανικό

Τα τελευταία χρόνια -ιδιαίτερα την πενταετία 2009 - 2013- έλαβαν χώρα σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις στην έρευνα της διαταραχής πανικού.

Περισσότερα: Πρόοδοι στη θεραπεία του πανικού