Θεραπεία της κρίσης πανικού

Η αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής βοήθειας στη διαταραχή πανικού ορίζεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος περιορίζεται στη μείωση του συμπτώματος. Ο δεύτερος, παράλληλα με τη μείωση του συμπτώματος, επιδιώκει την αδρανοποίηση του αιτίου της διαταραχής.

Όσοι άνθρωποι είχαν περισσότερες από μια περιόδους κρίσεων στη ζωή τους, καταλαβαίνουν τη μεγάλη αξία που έχει η μόνιμη θεραπεία της διαταραχής πανικού.

Αρχική αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας

Το πρώτο είδος αποτελεσματικότητας επιτρέπει στη διαταραχή να παραμένει ενεργή ακόμα και σε ασυμπτωματικό ασθενή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η υποτροπίαση είναι βέβαιη, έξι μήνες με δύο χρόνια μετά από μια θεραπευτική παρέμβαση. Συνήθως, αυτές οι θεραπείες είναι είτε αποκλειστικά φαρμακολογικές με διπλά σχήματα αγχολυτικών και αντικαταθλιπτικών είτε θεραπείες συνδυασμού φαρμακευτικής βοήθειας και υποστηρικτικής συμβουλευτικής. Δεν προσφέρω τέτοιο είδος θεραπείας γιατί οι ασθενείς το βρίσκουν ανακουφιστικό μόνο για λίγο καιρό.

Τελική αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας

Το δεύτερο είδος αποτελεσματικότητας στοχεύει στην αντικατάσταση των δυσλειτουργικών ασυνειδήτων σχημάτων από εγω-συντονικά μοντέλα σκέψης και δράσης. Λίγοι ασθενείς έχουν τόση αφοσίωση στη θεραπεία τους ώστε να το πετύχουν αυτό. Μελέτες εκείνων που αφοσιώθηκαν σε μετασυμπτωματικές θεραπείες δικαιολογούν την αντίληψη έμπειρων θεραπευτών ότι η διαταραχή πανικού υπήρξε στην πραγματικότητα φίλος του ασθενή.

Δρ. Περικλής Α. Γκουντόπουλος
Ψυχολόγος