Ψυχομετρία & κρίσεις πανικού

Ψυχομετρία είναι η μέτρηση και αξιολόγηση της φύσης ενός ψυχολογικού φαινομένου με τη βοήθεια αντικειμενικών διαγνωστικών μέσων. Σε συνδυασμό με την κλινική συνεδρία, η ψυχομετρία επιτρέπει στο θεραπευτή να διαμορφώσει με μεγάλη ακρίβεια τη διάγνωση ενός ασθενούς και να προσαρμόσει το θεραπευτικό σχήμα στη φύση του προβλήματος του συγκεκριμένου ανθρώπου.

Ο ρόλος της ψυχομετρίας στην ψυχοθεραπεία θα μπορούσε να παρομοιαστεί με το ρόλο της ακτινολογίας στην ιατρική. Αποσκοπεί στην απόκτηση λεπτομερούς και πλήρους κατανόησης της ακριβούς μορφής ενός προβλήματος. Οι ψυχομετρικές αξιολογήσεις μπορούν να εξυπηρετήσουν δύο σκοπούς: ερευνητικούς και θεραπευτικούς.

Ερευνητική Ψυχομετρία

Η ερευνητική ψυχομετρία δεν αποσκοπεί να βοηθήσει έναν συγκεκριμένο ασθενή στην ψυχοθεραπεία του. Στοχεύει στην κατανόηση ενός ψυχολογικού θέματος στη γενική του μορφή στον ευρύ πληθυσμό. Απαιτεί την λήψη πληροφοριών από πολλούς ανθρώπους. Μπορεί να γίνει από απόσταση και με διάφορους τρόπους λήψης των μετρικών τιμών. Οι ερευνητικές ψυχομετρίες μπορούν να μας δώσουν πολλές πληροφορίες για τη διαταραχή πανικού στον πολύ κόσμο αλλά δεν μπορούν να μας πουν τίποτα για τη διαταραχή πανικού σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο που προσπαθεί να γίνει καλά.

Θεραπευτική Ψυχομετρία

Η θεραπευτική ψυχομετρία μπορεί να δώσει στον ειδικό μια πολύ διεισδυτική εικόνα της φύσης της διαταραχής πανικού ενός συγκεκριμένου ασθενή. Ο θεραπευτής μπορεί να μάθει για το μέγεθος του φαινομένου, τη δομή των συμπτωμάτων και τη σχέση της φανερής συμπτωματολογίας με την προσωπικότητα του ασθενούς. Αυτές οι πληροφορίες είναι απολύτως απαραίτητες στη δημιουργία του θεραπευτικού σχήματος καθώς καθοδηγούν το θεραπευτή στο πώς να προχωρήσει και τι να προσέξει κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπευτική ψυχομετρία απαιτεί βαθιά γνώση της ψυχομετρικής διαγνωστικής και εμπειρία στην ερμηνεία των τιμών και η ανάλυσή της είναι χρονοβόρα.

Ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση της διαταραχής πανικού χωρίς εστιασμένη θεραπευτική ψυχομετρία της αγχωτικότητας είναι αβέβαιη και επισφαλής.

Δρ. Περικλής Α. Γκουντόπουλος
Ψυχολόγος